DZIEŃ PAPIESKI


W organizowanie Dnia Papieskiego, zapowiedzianego przez biskupów polskich na 14 października 2001 r., włączyli się polscy intelektualiści, twórcy, ludzie kultury i sztuki. Zwrócili się oni z apelem do wszystkich Polaków, aby wspólnie przystąpili do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II. Apel jest zaproszeniem do szerokiej debaty nad tym wszystkim, co jest przedmiotem troski Ojca Świętego Jana Pawła II.

Apel z okazji Dnia Papieskiego 2001
Ustanowiony przez polskich biskupów i po raz pierwszy obchodzony 14 października Dzień Papieski ma się stać doroczną okazją do wspólnotowej refleksji nad trwającą "po wszystkie dni, aż do skończenia świata" tajemnicą misji Następcy św. Piotra. W tym roku Dzień poświęcony będzie refleksji nad pontyfikatem Jana Pawła II, pontyfikatem określanym często jako pontyfikat przełomów. Jaki wpływ wywarł ten pontyfikat na kształtowanie się duchowego oblicza świata? Czy świadectwo Papieża Polaka przyniosło duchowe przebudzenie po epoce totalitaryzmów i laicyzacji wieku dwudziestego? W jakiej mierze masowe spotkania młodych z Ojcem Świętym kształtują te pokolenia, od których będzie zależało oblicze ziemi w nowym tysiącleciu? A my sami? Co znaczy ten pontyfikat, ten Papież dla nas?... Nie zmarnujmy okazji, jaką jest Dzień Papieski. Niech każdy przynajmniej w tym dniu zastanowi się, czy słowa Jana Pawła II naprawdę przeniknęły do jego świadomości, czy są takie słowa i gesty Papieża, które pobudziły go do działania? Do tej refleksji zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli: w

ierzących, poszukujących i stojących z dala od Kościoła. Zapraszamy też do ogólnonarodowej debaty wokół tematów i pytań, które stawia Jan Paweł II. Apelujemy do ludzi środków społecznego przekazu: Waszą rolę w owej debacie nie sposób jest przecenić. W całej Polsce w tym dniu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy pod hasłem: Dzielmy się miłością. Zbiórkę organizuje Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia", aby zdolnej młodzieży umożliwić dostęp do nauki. Wiele zdolnych dziewcząt i chłopców nie ma możliwości nauki z powodu gospodarczego upośledzenia regionu bądź trudnych warunków rodzinnych. Przez takie podzielenie się miłością chcemy zbudować "żywy pomnik" Jana Pawła II, którym będzie rozwijanie danych nam przez Boga darów: zdolności troszczenia się o dobro wspólne i dzielenia się z innymi oraz pomnażania tych duchowych i intelektualnych zasobów, w które Bóg wyposażył młode pokolenie. Problemy, nadzieje, radości i cierpienia młodzieży z całego świata są od początku pontyfikatu przedmiotem serdecznej troski Jana Pawła II. Los młodych Polaków jest mu szczególnie drogi. W Dniu Papieskim bądźmy z Papieżem. Nie zmarnujmy szansy.

Warszawa, 24 września 2001 r.


Materiały pochodzą ze strony: http://ukaszku.webpark.pl/


Powrót do >>> Strona Główna


© 2003 Jasiek Knigawka