KALENDARIUM


Wybierz interesującą Cię datę:

1920 I  1930 I  1940 I  1950 I  1960 I  1970 I 18 maja 1920
Karol Józef Wojtyła rodzi się w Wadowicach i zostaje ochrzczony 20 czerwca.
16-17 sierpnia 1920
"Cud nad Wisłą", odparcie najazdu Armii Czerwonej na Europę.
15 września 1926
Karol Wojtyła, Lolek, rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.
13 kwietnia 1929
Umiera matka Lolka, Emilia z Kaczorowskich Wojtyłowa.
Maj 1929
Pierwsza Komunia święta Lolka.
Wrzesień 1930

Lolek przechodzi do gimnazjum.
5 grudnia 1932
Umiera starszy brat Lolka, Edmund Wojtyła.
Jesień 1934
Lolek zaczyna występować w miejscowych przedstawieniach teatralnych.
Luty 1936
Karol Wojtyła rozpoczyna intensywną współpracę z awangardowym reżyserem teatralnym Mieczysławem Kotlarczykiem.
3 maja 1938
Bierzmowanie Karola Wojtyły.
27 maja 1938
Wojtyła kończy gimnazjum i wygłasza w imieniu kolegów mowę pożegnalną.
Sierpień 1938
Lolek wraz z ojcem przenoszą się do Krakowa, gdzie młodszy Wojtyła rozpoczyna aktywne życie studenckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wiosna 1939
Wojtyła wykańcza, nie wydany wówczas, tomik poezji pt. Renesansowy psałterz.
Czerwiec 1939
Lolek zdaje pomyślnie egzaminy końcowe, uprawniające go do dalszego studiowania filologii polskiej.
Lipiec 1939
Karol Wojtyła przechodzi szkolenie wojskowe w Legii Akademickiej.
1 Września 1939
Wraz z najazdem Niemiec na Polskę rozpoczyna się druga wojna światowa.
6 listopada 1939
184 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje aresztowanych i wywiezionych do Sachsenhausen ; Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia i działalność w podziemnym ruchu oporu kulturalnego.
Luty 1940

Lolek poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go w mistykę karmelitański do młodzieżowych kół "żywego różańca".
Wielki Post 1940

Wojtyła pisze Hioba: Drama ze Starego Testamentu.
Lato 1940
Wojtyła pisze Jeremiasza: Drama narodowe we trzech działach.
Wrzesień 1940
Karol Wojtyła zaczyna pracować jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku.
18 lutego 1941
Umiera ojciec Lolka, Karol Wojtyła senior.
23 maja 1941
Księża z parafii Wojtyły zostają aresztowani przez gestapo.
22 sierpnia 1941
Mieczysław Kotlarczyk zakłada Teatr Rapsodyczny.
Październik 1941
Karol Wojtyła rozpoczyna pracę w fabryce chemicznej Solvay.
1 listopada 1941
Wojtyła gra króla Bolesława Śmiałego w pierwszym konspiracyjnym przedstawieniu Teatru Rapsodycznego, Królu-Duchu Słowackiego.
Jesień 1942
Karol Wojtyła zostaje przyjęty przez archidiecezję krakowską jako zakonspirowany seminarzysta i rozpoczyna podziemne studia filozoficzne.
19 lutego 1944
Wojtyła, potrącony przez niemiecką ciężarówkę, jest hospitalizowany.
Kwiecień 1944
Jerzy Zachuta, kolega Wojtyły z podziemnego seminarium, zostaje aresztowany przez gestapo i rozstrzelany.
6 sierpnia 1944
Arcybiskup Adam Sapieha umieszcza podziemne seminarium w swojej rezydencji.
Styczeń 1945
Kończy się niemiecka okupacja Krakowa i wkracza Armia Czerwona.
1 listopada 1946
Karol Wojtyła zostaje wyświęcony na księdza przez kardynała Sapiehę.
15 listopada 1946
Ksiądz Wojtyła wyjeżdża na teologiczne studia do Rzymu.
Lato 1947
Wojtyła zwiedza Francję, Belgię i Holandię.
Czerwiec 1948
Karol Wojtyła kończy doktorat.
15 czerwca 1948
Ksiądz Karol Wojtyła wraca do Polski po studiach w Rzymie.
28 lipca 1948
Wojtyła przybywa do Niegowici, pierwszej przydzielonej mu parafii.
26 grudnia 1948
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego nadaje Wojtyle stopień doktora.
6 marca 1949
Karol Wojtyła publikuje w "Tygodniku Powszechnym" swój pierwszy artykuł, o francuskim ruchu księży-robotników.
17 marca 1949
Ksiądz Wojtyła zostaje przydzielony do parafii św. Floriana w Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego.
Zima 1949 - 1950

Wojtyła organizuje kursy dla narzeczonych i kończy dramat Brat naszego Boga.
7 maja 1950
Cykl poetycki Wojtyły, Pieśń o blasku wody, opublikowany pod pseudonimem w "Tygodniku Powszechnym".
2 lutego 1951
Zaczyna się formować Rodzinka, grupa studentów pozostająca pod opieką księdza Wojtyły.
4 maja 1951
Studencki "chórek" Wojtyły śpiewa po raz pierwszy gregoriańską Missa de Angelis.
Kwiecień 1952
Ksiądz Karol Wojtyła zostaje przezwany przez swoich młodych przyjaciół Wujkiem.
Sierpień - wrzesień 1953
Swoją pierwszą wędrówkę górską i pierwszą wyprawę kajakową odbywa Środowisko księdza Wojtyła.
Listopad 1957
Poetycki cykl Wojtyły, Kamieniołom, opublikowany pod pseudonimem w "Znaku".
23 marca 1958
Poetycki cykl Wojtyły, Profile Cyrenejczyka, opublikowany pod pseudonimem w "Tygodniku Powszechnym".
Grudzień 1960
Sztuka Wojtyły, Przed sklepem jubilera, opublikowany pod pseudonimem w "Znaku".
1 września 1951
Ksiądz Karol Wojtyła otrzymuje dwu letni urlop naukowy.
Październik 1953
Wojtyła rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Styczeń 1954
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza Habilitację Wojtyły.
12 października 1954
Ksiądz Wojtyła zostaje zatrudniony na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego {KUL}.
Rok akademicki 1954 - 1955
Wojtyła prowadzi na KUL-u wykłady monologiczne na temat "Akt i przeżycie etyczne" { analiza etyki filozoficznej Maxa Schelera , Immanuela Kanta i Tomasza z Akwinu}.
28 - 30 maja 1955
Karol Wojtyła uczestniczy w międzynarodowym spływie kajakowym na Dunajcu.
Rok akademicki 1955 - 1957
Wykłady Wojtyły na KUL-u "Dobro i wartość" {analiza etyki Platona, Arystotelesa, Augustyna, Akwinaty, Kanta i Shelera}.
5-10 marca 1956
Ksiądz Wojtyła głosi u św. Floriana w Krakowie doroczne rekolekcje akademickie.
Rok akademicki 1956 - 1957
Wykłady Wojtyły na KUL-u na temat "Zagadnienia normy i szczęścia"{ w konfrontacji z etyką filozoficzną Davida Hume'a i Jeremy Banthama}.
1 grudnia 1956
Karol Wojtyła otrzymuje etat w katedrze etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Rok akademicki 1957 - 1958
Wykłady Wojtyły koncentrują się wokół etyki seksualnej i są kontynuowane w roku akademickim 1958-1959.
1960

Wydawnictwo KUL-u publikuje książkę Karola Wojtyły "Miłość i odpowiedzialność"
Rok akademicki 1960-1961

Ostatnie wykłady Wojtyły traktują o "Teorii metodologii etyki"
4 lipca 1958
Ksiądz Karol Wojtyła zostaje mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.
28 września 1958
Konsekracja biskupia Karola Wojtyły.
25 stycznia 1959
Papież Jan XXIII zapowiada II Sobór Watykański.
24 grudnia 1959
Biskup Karol Wojtyła odprawia pierwszą pasterkę na otwartym powietrzu w Nowej Hucie.
30 grudnia 1959
Wojtyła pisemnie przedstawia komisji przygotowującej Vaticanum Secundum tekst o kryzysie humanizmu.
16 lipca 1962
Biskup Wojtyła zostaje wybrany na wikariusza kapitulnego tymczasowego administratora archidiecezji krakowskiej.
11 października 1962
II Sobór Watykański zostaje otwarty.
7 listopada 1962
Biskup Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat reformy liturgicznej.
21 listopada 1962
Wojtyła zabiera głos w czasie soborowej debaty o Objawieniu.
3 czerwca 1963
Umiera Jan XXIII, a 21 czerwca jego miejsca zajmuje papież Paweł VI.
Jesień 1963
Biskup Wojtyła włącza się do soborowej debaty o Kościele jako ludzie Bożym.
Listopad 1963
Kościół, cyklik poetycki Wojtyły o Vaticanum Secundum, Zostaje opublikowany pod pseudonimem w "Znaku".
5 - 15 grudnia 1963
Wojtyła odwiedza Ziemie Świętą.
30 grudnia 1963
Karol Wojtyła zostaje przez papieża PawłaVI mianowany arcybiskupem krakowskim.
Marzec 1964
Pierwszy list pasterski arcybiskupa Wojtyły podkreśla odpowiedzialność świeckich.
25 września 1964
Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat wolności religijnej.
8 października 1964
Wojtyła zabiera głos w soborowej debacie na temat powołania świeckich.
21 października 1964
Arcybiskup Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat dialogu Kościoła ze światem współczesnym.
8 grudnia 1964
Wojtyła wygłasza w kościele Mariackim jedno z wielu swoich sprawozdań dla mieszkańców Krakowa na temat Soboru.
Styczeń - kwiecień 1965
Arcybiskup Wojtyła pracuje w Ariccia i Rzymie w podkomisji Przygotowującej soborowy dokument "O Kościele w świecie Współczesnym".
Luty 1965
Wojtyła pisze w "Tygodniku Powszechnym" artykuł: Sobór a praca teologów.
Kwiecień 1965
W następnym artykule w "Tygodniku Powszechnym" arcybiskup Wojtyła podkreśla konieczność spojrzenia na Sobór " od wewnątrz"
Czerwiec 1965
Cykl poetycki Wojtyły, Wędrówka do miejsc świętych, Opublikowany pod pseudonimem " Znaku".
22 września 1965
Arcybiskup Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat odpowiedzialności wynikającej z wolności religijnej.
28 września 1965
Wojtyła przemawia na Soborze na temat chrześcijańskiego rozumienia "świata" i o problemie współczesnego ateizmu.
18 listopada 1965
Ogłoszenie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich: " Przebaczamy i prosimy o przebaczenie".- Osoba i czyn Wojtyły zostaje wydana przez Polskie Towarzystwo Teologiczne.
8 marca 1964
Karol Wojtyła zostaje wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa.
Maj 1964
Esej Wojtyły, Rozważania o ojcostwie, opublikowany Pod pseudonimem w "Znaku".
7 maja 1965
Arcybiskup Wojtyła ustanawia doroczny archidiecezjalny Dzień Chorych.
1966
Polska obchodzi milenium swojego chrześcijaństwa.
Kwiecień 1966
Milenijny poemat Wojtyły, Wigilia wielkanocna 1966, Opublikowany pod pseudonimem w "Znaku".
28 czerwca 1967
Karol Wojtyła zostaje kreowanym kardynałem przez papieża Pawła VI.
31 sierpnia 1967
Komunistyczne władze polski zamykają Teatr Rapsodyczny.
14 października 1967
Kardynał Wojtyła inauguruje prace ziemne pod budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie.
Luty 1968
Komisja krakowskich teologów przedstawia papieżowi Pawłowi VI swoje memorandum Podstawy nauki Kościoła o zasadach życia małżeńskiego.
Sierpień - wrzesień 1969
Kardynał Wojtyła podróżuje po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Jesień 1969
Wojtyła powołuje archidiecezjalny Instytut Teologii Rodziny.
11 - 28 października 1969
Kardynał Wojtyła bierze udział w Synagodze Biskupów w Rzymie
1969
Wojtyła pisze U podstawy odnowy. Studium o realizacji VaticanumII
16-17 grudnia 1970

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim toczy się dyskusja nad Osobą i Czynem Wojtyły.
30 września - 6 listopada 1971
Wojtyła uczestniczy w Synagodze Biskupów, poświęconym posłudze kapłańskiej i sprawiedliwości w świecie.
24 grudnia 1971
Kardynał Wojtyła odprawia swoją pierwszą pasterkę na otwartym powietrzu w Nowej Hucie- Mistrzejowicach.
8 maja 1972
Rozpoczyna się Synod Archidiecezji Krakowskiej.
16 sierpnia 1972
Kardynał Wojtyła odprawia mszę świętą w obozowisku na Błyszczu, " górze Tabor" ruchu oazowego.
Luty 1973
Wojtyła reprezentuje polski Kościół na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melboure w Australii.
16 kwietnia 1974
Kardynał Wojtyła rzuca wyzwanie czechosłowackim władzą komunistycznym, wygłaszając przemówienie na pogrzebie kard. Stefana Trochty w Litomierzycach.
27 września- 26 października 1974
Wojtyła pełni funkcję relatora na Synagodze Biskupów na temat ewangelizacji.
Maj 1975
Cykl poetycki Wojtyły, Rozważanie o śmierci, opublikowany pod pseudonimem w "Znaku".
7 - 13 marca 1976
Kardynał Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej.
23 lipca - 11 września 1976
Wojtyła udaje się do Stanów Zjednoczonych na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Filadelfii.
15 maja 1977
Kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.
30 września - 29 października 1977
Wojtyła uczestniczy w Synodzie Biskupów, poświęconym katechizacji.
25 maja 1978
Kardynał Wojtyła broni podstawowych praw człowieka w obecności kilkudziesięciu tysięcy wiernych podczas dorocznej krakowskiej procesji Bożego Ciała.


Materiały pochodzą ze strony: www.janpawelserwis.friko.pl

Powrót do >>> Strona Główna


© 2003 Jasiek Knigawka